Droga… Drogi…

Towarzyszy Twojemu życiu często lęk, niepokój, masz niskie poczucie swojej wartości, stale szukasz potwierdzenia siebie w różnych formach aktywności zewnętrznej, masz kolejny nieudany związek, utraconą przyjaźń, zaczynasz wchodzić w jakieś uzależnienie?

Może źródłem tego jest Twoja przeszłość, a zwłaszcza to co działo się w Twojej rodzinie. Może nie doświadczyłeś w swoim dzieciństwie i okresie dorastania bezwarunkowej miłości od rodziców, nie czułeś ich ciepła i wsparcia. Może przyczyną tego było nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu jednie lub obojga twoich rodziców. Może mama i tata byli w rozwodzie emocjonalnym lub prawnym, może pojawiła się zdrada małżeńska, czy trwała nieobecność jednego z rodziców.

Nie jesteś sam z taką przeszłością albowiem szacuje się, że około 40 procent dorosłych Polaków można zaliczyć do grupy dorosłych dzieci alkoholików (DDA), czyli osób które rozwijały się w rodzinie gdzie jeden albo oboje rodziców nadużywało, bądź byli uzależnieni od alkoholu. Do tego dochodzi kilkanaście procent dorosłych, którzy wzrastali w rodzinach z inną dysfunkcją, mających podobne trudności w dorosłym życiu, jak ci żyjący w rodzinach z problemem alkoholowym.

Dla Ciebie więc powstała ta strona i książki: Rozwinąć skrzydła (wydana w 2009, rozszerzenie 2017, przetłumaczona na sześć języków) oraz “W drodze do siebie (wydana w 2010). Na stronie możesz pobrać e-book tych dwóch książek oraz audiobook pełnej wersji książki “Rozwinąć skrzydła”. Zachęcam również do przeczytania publikowanych tutaj świadectw ludzi, którzy doświadczyli tego zapewne co i Ty, i jak dali sobie z tym radę, wysłuchania audycji radiowych czy przeczytania wywiadów prasowych dotyczących dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także zrobienia testu by zobaczyć jak to jest z Tobą. Może to wszystko być na początku trudne, ale wiem, że warto podjąć tę drogę do siebie, by z czasem rozwinąć skrzydła swojego życia.

ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE Katowice


Ps. Dla tych, którzy odważą się zmierzyć się ze swoją przeszłością polecam wsparcie w postaci:
Nowenny do Matki Bożej rozwiązującej więzy” (plik w formacie pdf)

 


Narodowy Program Trzeźwości, Warszawa 2018

“Nie da się osiągnąć ambitnych celów bez trzeźwości, a koszty leczenia nałogu są trzykrotnie wyższe od zysków ze sprzedaży alkoholu” – przekonują autorzy Narodowego Programu Trzeźwości. Celem jest nie tylko zmniejszenie spożycia alkoholu, ale i akceptacji dla upijania się.” Narodowy Program Trzeźwości powstał jako owoc Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 2017 roku. Jest on dla Narodu zarówno darem na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, jak i propozycją działania. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Zapowiedź telewizyjna, 16.02.2018: https://wiadomosci.tvp.pl/36037702/apel-o-trzezwosc-i-walke-z-pijanstwem


Zapraszamy do wysłuchania konferencji i kazań wygłoszonych przez ks. dr. hab. Grzegorza Poloka podczas ogólnopolskich rekolekcji Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar na Górze św. Anny 27-29 października 2017 zatytułowanych “Zrozumieć siebie – pokochać innych“.

Strona oficjalna wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar: http://sychar.org/

Rekolekcje WTM Sychar: http://sychar-rekolekcje.blogspot.com/


Drodzy! Ważne wydarzenie! Narodowy Kongres Trzeźwości: “Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”, 21-23 września UKSW w Warszawie.

Zobacz nagranie wykładu ks. Grzegorza wygłoszone podczas Kongresu w temacie DDA/DDD.


Zapraszamy małżonków, pary ze związków nieformalnych na spotkania w ramach “Opatrznościowych Śród dla Rodziny.”

Więcej szczegółów: www.SrodyDlaRodziny.pl


Książka “Rozwinąć skrzydła” trafiła w 7 językach do uczestników Światowych Dni Młodzieży. Efektem jest również niniejsza strona w 7 językach, z przekładami książki w formie e-booka. Zachęcamy do dzielenia się linkiem ze znajomymi z zagranicy, którzy mogą potrzebować takiego wsparcia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wsparcie w realizacji tego dzieła!