Porozmawiajmy o dzieciach

Projekt zrealizowany w ramach “Środy dla rodziny”: Katowice-Zawodzie, 2016/17

Zajęcia poświęcone były wychowywaniu dzieci. Wśród podejmowanych tematów znalazły się zagadnienia dotyczące skutecznych metod wychowania, budowania więzi z dzieckiem, udzielania pochwał oraz dyscyplinowania. Ponadto, wskazane zostały praktyczne narzędzia, które pomogą rodzicom w umacnianiu poczucia wartości swojego dziecka oraz wspieraniu go w wykorzystywaniu swoich możliwości. Zajęcia stały się również okazją do zrozumienia wpływu temperamentu na zachowanie, a w związku z tym i jego konsekwencji dla wychowania dzieci.

Prowadząca: Monika Korczak – mgr psychologii (Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), ukończyła 4 letnie szkolenie z psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, a także szkolenie z psychoterapii par i małżeństw organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Na co dzień pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej w której zajmuje się prowadzeniem diagnozy psychologicznej dzieci z trudnościami szkolnymi, problemami emocjonalnymi i wychowawczymi. Prowadzi konsultacje rodzinne oraz terapię rodzin, a także Szkoły dla Rodziców w ramach, których odbywają się warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli.