Zakochanie…i co dalej?

Projekt zrealizowany w ramach “Środy dla rodziny”: Katowice-Zawodzie, 2016/17

W czasie tych warsztatów chcieliśmy odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań dla budowania trwałego związku. W jaki sposób z nią/z nim rozmawiać? W jaki sposób powiedzieć, że mi się podoba, że mi na niej/na nim zależy? Jaki właściwie mam temperament i czy akceptuję siebie takim, jakim jestem? Dlaczego podoba mi się właśnie ta osoba?

Budowanie bliskości z drugą osobą, to ważna umiejętność. Jej zdobywanie wymaga treningu, wiedzy, ale i dobrego poznania siebie samego.

Nasze spotkania poświęcone były poznawaniu oraz nabywaniu podstawowych umiejętności umożliwiających budowanie pozytywnych i trwałych relacji.

Prowadząca: Anna Kusy – mgr psychologii, specjalizacje: kliniczno-wychowawcza dzieci i młodzieży oraz sądowa (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), ukończyła studia podyplomowe „Systemowe rozumienie rodziny, podejście systemowe w terapii rodzin” organizowane w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzież a także z rodzinami. Prywatnie żona z dziewięcioletnim stażem oraz matka trójki dzieci.