Autor publikacji, kontakt – ks. Grzegorz Polok

Ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE – profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań Rynkowych i Marketingowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od kilku lat zajmuje się problematyką związaną z etyką działalności gospodarczej, etyką w Public Relations, etosem nauczyciela akademickiego, z katolicką nauką społeczną oraz zagadnieniem dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Autor między innymi takich publikacji jak: Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006; Rozwinąć skrzydła, Katowice 2009-15, IX wydań; W drodze do siebie, Katowice 2010; Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży akademickiej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, Katowice 2015; Spread your wings: to those people who did not get to know the joy of childhood and adolescence, Katowice 2015; Spiegare le ali, Katowice 2016; Die Flügel ausbreiten, Katowice 2016 ; jako współautor: Społeczne, polityczne i gospodarcze elementy demokracji personalistycznej, Katowice 2006; Osoba – cnota – wartość,wybrane zagadnienia z etyki nauczyciela akademickiego, Katowice 2007; Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Katowice 2008; Aksjologia w czasach kultury młodości, Katowice 2012; Prawe sumienie – luksus czy powinność?, Katowice 2013.

Od 2001 roku podjął się opieki duchowej nad grupą terapeutyczną przy Duszpasterstwie Akademickim „Zawodzie” w Katowicach. Uczestniczą w niej studenci DDD i DDA, którzy podjęli roczną terapię.

Wykaz publikacji ks. G.Poloka

 

Kontakt

Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

e-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl


Administrator strony:

jacekharazin@gmail.com